0 Τεμάχια

Όροι Χρήσης

Παρακαλούμε να μελετήσετε προσεκτικά τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματός μας.

Η ιστοσελίδα www.panagiotou.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα της επιχείρισης

Παναγιώτου Δ. Χρήστος με έδρα το Αιγάλεω επί της οδού Θηβών 527, 12243.

Γραμμές τηλεφωνικής εξυπηρέτησης:

Τηλ.: 210 5908010

Fax: 210 5904882

e-mail: info@panagiotou.gr

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

  1. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να τροποποιεί ελεύθερα τους όρους και τις προυποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας, αναλαμβάνοντας την υποχρέωση να ενημερώνει σχετικά τους πελάτες της.

  2. Η ιστοσελίδα της εταιρείας και το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με τους νόμους και τις διατάξεις του Ελληνικού κράτους.

  3. Η αποδοχή και εκτέλεση δηλαδή η ολοκλήρωση της παραγγελίας σας σημαίνει αποδοχή των παρόντων και αναφερθέντων όρων χρήσης.

  4. Οι παρόντες όροι χρήσης , η χρήση του e-shop και οι συναλλαγές μέσω αυτού διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο.

  5. Αρμόδια για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος είναι τα δικαστήρια Αθηνών.

  6. Οι τιμές του online καταστήματος δεν ισχύουν για τις αγορές που γίνονται από το φυσικό κατάστημα.

  7. Ολο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας και προστατέυεται κατά τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού και Ευρωπαικού δικαίου.

 

Πληροφορίες Προιόντων

Οι πληροφορίες για τα προιόντα προέρχονται από το ενημερωτικό υλικό, έντυπο και ηλεκτρονικό των επισήμων Ελληνικών αντιπροσωπείων και εισαγωγικών εταιρειών και δεσμευόμαστε για την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών πλήν όμως στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθυνόμαστε και δεν δεσμευόμαστε από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος ή παραδρομής και δικαιούται η εταιρεία την διόρθωσή τους οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξη ανακριβών πληροφοριών.

 

Περιορισμός Ευθύνης

Η εταιρεια στα πλαίσια των ηλεκτρονικών συναλλαγών δεν ευθύνεται και δεν έχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες, ειδικές ή παρεπόμενες ζημιές και βλάβες προκύψουν από ενδεικτικα άμεση, έμμεση, τυχαία ακύρωση, καθυστέρηση και μη εκτέλεση παραγγελιας για οποιαδήποτε αιτία και λόγο.

Η εταιρεία δεν εγγυάται την διαθεσιμότητα των προιόντων του ηλεκτρονικού καταστήματος , πλην όμως αναλαμβάνει την υποχρέωση έγκαιρης ενημέρωσης των πελατών αμέσως με την λήψη σχετικών πληροφοριών.

Γενικώς η εταιρεία ρητά και κατηγορηματικα δεν υπέχει καμμία ευθύνη αστική και ποινική για την χρήση της παρούσης ιστοσελίδας ή οποιασδήποτε άλλης υπερσυνδεδεμένης ιστοσελιδας συμπεριλαμβανομένων όλων των πιθανών ζημιών και βλαβών ακόμα και των διαφυγόντων κερδών, διακοπής εργασιών, απώλειες προγραμμάτων ή αλλων δεδομένων από τα πληροφοριακά συστήματα.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Έξοδα Μεταφοράς

Τα έξοδα μεταφοράς και παράδοσης προιόντων

Η χρέωση αφορά και βαρύνει αποκλειστικά τον πελάτη.

Όλα τα προιόντα παραδίδονται μέσα σε χρονικό διάστημα δυο(2) εως εφτα (7) εργασίμων ημερων. Σε περίπτωση καθυστέρησης

(Λόγω έκλειψης προϊόντων από τους  προμηθευτές μας)

σας ενημερώνουμε τηλεφωνικώς ή με e-mail.

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε μαζί μας.