0 Τεμάχια

Πυκνωτές εκκινήσεως & λειτουργίας


0.00 €
Διαθεσιμότητα:
Διαθέσιμο (1-3 εργάσιμες ημέρες)
Κατασκευαστής:

ΤΥΠΟΣ

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΚΚΙΝΗΣΕΩΣ

31,5 - 40 μF

ΕΚΚΙΝΗΣΕΩΣ

40 - 50 μF

ΕΚΚΙΝΗΣΕΩΣ

50 - 63 μF

ΕΚΚΙΝΗΣΕΩΣ

63 - 80 μF

ΕΚΚΙΝΗΣΕΩΣ

80 - 100 μF

ΕΚΚΙΝΗΣΕΩΣ

100 - 125 μF

ΕΚΚΙΝΗΣΕΩΣ

125 - 160 μF

ΕΚΚΙΝΗΣΕΩΣ

160 - 200 μF

ΕΚΚΙΝΗΣΕΩΣ

200 - 250 μF

ΕΚΚΙΝΗΣΕΩΣ

250 - 315 μF

ΜΟΝΙΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1 μF

ΜΟΝΙΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 μF

ΜΟΝΙΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

3,15 μF

ΜΟΝΙΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

4 μF

ΜΟΝΙΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

5 μF

ΜΟΝΙΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

6,3 μF

ΜΟΝΙΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

8 μF

ΜΟΝΙΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

10 μF

ΜΟΝΙΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

12,5 μF

ΜΟΝΙΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

14 μF

ΜΟΝΙΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

16 μF

ΜΟΝΙΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

18 μF

ΜΟΝΙΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

20 μF

ΜΟΝΙΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

25 μF

ΜΟΝΙΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

31,5 μF

ΜΟΝΙΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

40 μF

ΜΟΝΙΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

45 μF

ΜΟΝΙΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

50 μF

ΜΟΝΙΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

60 μF

ΜΟΝΙΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

70 μF

ΜΟΝΙΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

80 μF

ΜΟΝΙΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

100 μF